لطفا کمی صبر کنید..

جلد سازی و صحافی سنتی یکی از دروس دوره ی جامع نسخه شناسی است که استاد حمید ملکیان در حین آموزش عملی به مباحث نظری این حوزه نیز می پردازند. 
سه نوع دوخت و دوز کتاب، شیرازه ، ساخت انواع جلد ها و  مرقع سازی از مباحث مهم آموزشی در این دوره ی  ۸ جلسه ای است. 
هنرجویان  بایستی موارد آموزش داده شده در طول ترم را  انجام دهند و در پایان ترم به استاد ارائه دهند. 
برای هنرجویانی که آثارشان مورد تایید استاد واقع شود ، گواهی علمی صادر خواهد شد. 

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.