لطفا کمی صبر کنید..

نگاره خوانی 1

کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند. کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.

کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.کارگاه آموزشی نگاره خوانی 1 از ابتدای تیرماه سال 1390 به مدت 40 ساعت برگزار شده و تا به امروز 100 نفر از این دوره استفاده کرده اند.

نگاره های بررسی شده:

برشی از کلاس

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.