لطفا کمی صبر کنید..

سرفصل کلاس

در این کارگاه، استاد علیرضا فلاحت پیشه خطوط نسخ عربی و ثلث را براساس شیوه استاد محمد شوقی از دوره های مقدماتی تا استادی به صورت حضوری آموزش می دهد. شیوه تدریس به صورت انفرادی و برای هر هنرجو، زمان و سرمشق جداگانه ای اختصاص می یابد.

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.