لطفا کمی صبر کنید..

مبانی حکمی هنرهای ایرانی اسلامی یکی از دروس دوره ی جامع نسخه شناسی است که به  مباحث  صورت و معنا ، آرایه، رنگ، خیال، خلاقیت ، زیبایی و نقد در هنرهای کتاب آرایی می پردازد.در ترم اول  به مبانی حکمی از منظر مشا پرداخته شد ، ترم دوم به مبانی حکمی از منظر اشراقی اختصاص داشت و در  ترم سوم ( همین کارگاه) به مبنی حکمی از منظر صدرایی پرداخته می شود. 
در این کارگاه پس از ذکر مبانی نظری ، هر یک از سرفصل های کارگاه ( خیال , خلاقیت و … ) در آثار  هنری ( با تمرکز بر هنرهای کتاب آرایی)  بررسی می شوند.
برای هنرجویان دوره ی جامع نسخه شناسی یکی از این سه ترم به عنوان درس اصلی  در نظر گرفته می شود و دو ترم دیگر به عنوان دروس تکمیلی .

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.