لطفا کمی صبر کنید..

کارشناس ارشد نسخ خطی، اسناد و خطوط دورة اسلامی

محل کار: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران-اداره کل نسخ خطی ونادر.

تحصیلات آکادمیک:

-دانشجوی دورۀ دکترای تاریخ ایران اسلامی؛ دانشگاه لرستان ورودی 1398ش.

-کارشناسی ارشد نسخه شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1394

-کارشناسی حقوق، مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی،1391

 

اشتغال:(۱۳۹۲-۱۳۹۸)

 1. کارشناس باز بینی و اصلاح فهرست نسخ خطی و چاپ سنگی،-اداره کل نسخ خطی و نادرکتابخانه ملی از سال ۱۳۹۷تا کنون.
 2. فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی-اداره کل اسناد نادر و خطی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
 3. باز بینی و اصلاح فهرست اسناد-معاونت اسناد کتابخانه ملی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
 4. فهرست نویسی اسناد-اداره تنظیم پردازش اسناد-معاونت اسناد کتابخانه ملی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

 

 

تدریس:

1-سند شناسی و بازخوانی اسناد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی(۸ ساعت) ۱۳۹۴.

2-بازخوانی اسناد به خط تعلیق در سازمان اسناد و کتابخانه ملی-یک ترم-(۳۰ ساعت) دی ماه ۱۳۹۵.

3-باز خوانی اسنادی از قرون ششم و هفتم قمری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی(۲ ساعت)۱۳۹۷.

4-طرح و برگزاری دوره آموزشی،آشنایی با اسناد و مهر خوانی به مدت یک ترم در«بنیاد مازندران شناسی دکتر انوشه-بابل» تابستان ۱۳۹۶.

5-طرح و برگزاری کارگاه دو روزه« آشنایی با خط تعلیق و بازخوانی متون» برای محققین اسناد و مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی در تیرماه ۱۳۹۷.

6-طرح و برگزاری کارگاه یک روزه «آشنایی با نسخ خطی، اسناد و مهر» به مدت هفت ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی، با اهدای گواهینامه به شرکت کنندگان، شهریور ۱۳۹۷.

7-طرح و برگزاری کارگاه « تصحیح متن، دوره عملی تصحیح نسخه ظهور الاسرار» در دو دوره به مدت ۱۶ ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی بهمن و اسفند۱۳۹۷.

8-برگزاری کارگاه «آشنایی با مهر و مهرخوانی» به مدت سه ساعت در اداره کل نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی، خرداد۱۳۹۸.

9-برگزاری کارگاه«تکنیک های متن خوانی» به مدت سه ساعت در اداره کل نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی ایران، تیرماه۱۳۹۸.

10-برگزاری کارگاه« سجلات در اسناد» به مدت سه ساعت در اداره کل نسخ خطی کتابخانه ملی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۸.

 

سمینارها و سخنرانی ها:

 1. نشست تخصصی نقد کتاب گنجینه اسناد بنیاد ایران شناسی سال 1394، کتابخانه ملی ایران

 

علایق و فعالیت های حرفه ای:

انجام پژوهش در حوزه سند شناسی، نسخ خطی( کتاب شناسی، مولفان، کاتبان و…)، تاریخ و فرهنگ شمال ایران، خط سیاق و حسابداری قدیم، مهر شناسی، کتیبه های دوران اسلامی، تاریخ رجال، مشاهیر، علما و نسب شناسی طوایف شمال ایران.

 

فعالیت ها و تحصیلات مرتبط غیر دانشگاهی:

1.شرکت در کلاس های منبع شناسی نسخ خطی و تصحیح متون در پژوهشگاه علوم انسانی با تدریس استاد مهدی محقق، استاد انوار و استادحبیبی  و اخذ مدرک مربوطه سال 1391

2.مطالعات مستمر در حوزه های( سند شناسی، مهرشناسی، خطوط شش گانه بخصوص خط تعلیق) و شرکت در مجامع علمی، همایش های مرتبط و ارتباط با اساتید مطرح در این حوزه.

 

تالیفات:

الف:کتاب

 1. تصحیح کتاب« تاریخ ملک آرا» به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به راهنمائی استاد انوار(در دست چاپ توسط انتشارات میراث مکتوب).
 2. کتاب«گنجینۀ اسناد بنیاد ایران شناسی» منتشر شده توسط انتشارات بنیاد ایران شناسی 1394ش.
 3. کتاب«پادشاه امیر» انتشارات رسانش، به همراه آقای دکتر باقری زاد؛ بازخوانی اسناد بقعۀ پادشاه امیر بابل 1394ش.
 4. کتاب«دستورالعمل(بودجه سالیانه) مازندران در سال 1316ق» در دست چاپ توسط کتابخانه ملی.
 5. تصحیح نسخۀ خطی«ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار» تحت داوری و چاپ توسط دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران.

 

مقالات:

 1. مقاله «بررسی امور مالی سفارتخانه های ایران-سال1322ق» ، نشریه پیام بهارستان شماره 29، سال 1397.
 2. مقالۀ«سندی از روابط تجاری اتباع ایران با وسیه در دوسوی دریای مازندران» ، فصلنامه علمی پژوهشی «اباختر» ،شماره 31و32، بهار 1396.
 3. مقالۀ «بازخوانی مبایعه نامه ای به خط تعلیق از دورۀ تیموری» ، نشریه آرشیو ملی ایران شماره 9، 1395
 4. نگارش مدخل : «تمسک نامه» برای پژوهشکدۀ اسناد کتابخانۀ ملی که پذیرفته وداوری شده و در پروژۀ «دانش نامۀ اسناد» ،1396
 5. نگارش مدخل«مثال»برای پژوهشکدۀ اسناد کتابخانۀ ملی که پذیرفته و داوری شده و در پروژۀ «دانش نامۀ اسناد» ، 1397
 6. نگارش مدخل«طغرا» برای پژوهشکدۀ اسناد کتابخانۀ ملی که داوری و پذیرش شده و در پروژۀ «دانش نامۀ اسناد» ،1397
 7. نگارش مدخل«فرمان» برای پژوهشکدۀ اسناد کتابخانۀ ملی که داوری و پذیرش شده و در پروژۀ «دانش نامۀ اسناد» ،1397.
 8. نگارش مدخل«احضارنامه» برای دانش نامۀ اسناد پژو هشکدۀ اسناد کتابخانۀ ملی ایران، 1396
 9. مقاله «بررسی واقعه کلاردشت به روایت اسناد و منابع تاریخی» نشریۀ آرشیو ملی ایران سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران شمارۀ 17، 1399

 

عضویت:

 1. گروه داوری فصلنامۀ« گنجینه اسناد» با گرید علمی- پژوهشی.
 2. گروه داوری فصلنامۀ «آرشیو ملی» با گرید علمی –ترویجی.
 3. گروه داوری مدخل های نگارش یافته برای درج در«دانش نامۀ اسناد» پژوهشکدۀ اسناد کتابخانۀ ملی ایران.

مقالات داوری شده:

 

مشاوره پایان نامه:

1-مشاوره پایان نامه خانم کرم نژاد در مقطع کارشناسی ارشد« ایران شناسی –گرایش نسخه شناسی» دانشگاه شهید بهشتی تهران با عنوان«بررسی شیوۀ حکمرانی بهرام میرزا در مازندران با تکیه بر اسناد بیوتات» در حال انجام.

گزیده آثار یا پژوهش ها

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.