لطفا کمی صبر کنید..

فعالیتهای نمایشگاهی:
نمایشگاه های انفرادی:
 شهرکرد ،زمستان ۱۳۸۶ حوزه هنری سالن سوره
 تهران ،زمستان ۱۳۸۸فرهنگستان هنر
 اصفهان، بهار ۱۳۸۹ موزه هنرهای معاصر
 
نمایشگاه های گروهی:
 تهران ۱۳۸۱ فرهنگسرای نیاوران پنجمین دوسالانه نگارگری
 تهران ۱۳۸۵ موزه هنرهای معاصر
 ششمین دوسالانه نگارگری
 تهران ۱۳۸۷ موزه هنرهای معاصر هفتمین دوسالانه نگارگری
 تهران ۱۳۸۷ فرهنگستان هنر نگارخانه آسمان اولین نمایشگاه شاهنامه نگاری
 تهران ۱۳۸۸ فرهنگستان هنر(سالن صبا) دومین نمایشگاه شاهنامه نگاری
 تهران فرهنگستان هنر(سالن آیینه) سومین نمایشگاه شاهنامه نگاری
 اصفهان ۱۳۹۰ موزه هنرهای معاصر هشتمین دوسالانه نگارگری
 تهران ۱۳۹۳ فرهنگستان هنر نهمین دوسالانه نگارگری
 و…
 
فعالیتها:
 طراحی سنگ یادبود صحن حضرت ابوالفضل(ع)
 داور اولین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی جوانان ۱۳۸۶
 داور بخش سمینار کشوری فرش دانشگاه شهرکرد ۱۳۸۶
 همکاری با فرهنگستان هنر در همایش شاهنامه نگاری
 داور بخش ملی همایش بین المللی ارسیکا در دانشگاه تبریز ۱۳۹۷
 نمایشگاه گردان نمایشگاه تخصصیه شوق گل(گل و مرغ)۱۳۹۶
 داور دوسلانه تذهیبهای قرآنی مشهد بخش گل و مرغ ۱۳۹۸
کارگاه های تخصصی:
 مشهد، مکتب رضوان۱۳۹۴کارگاه تخصصی طراحی حیوانات
 تهران،دانشگاه علمی کاربردی ۱۳۹۴ طراحی حیوانات
 مشهد ،مکتب رضوان ۱۳۹۵ ،طراحی سیمرغ و اژدها
 کارگاه تخصصی قطعه بندی در نگارگری در شهرهای شهرکرد و اصفهان
 
تدریس:
 شروع فعالیت تدریس از سال ۱۳۷۷
 انجمن هنرهای تجسمی بوشهر ۱۳۷۷
 مرکز صنایع دستی شهرکرد
 حوزه هنری،خانه هنرمندان  شهرکرد
 دانشگاه هنر شهرکرد در رشته های نگارگری تخصصی و عمومی و نگارگری در فرش
 دانشگاه هنر اصفهان در رشته های نگارگری عمومی و تخصصی و تشعیر
 موسسه کتاب آرایی ایرانی در رشته های نگارگری ،تشعیر و گل و مرغ قاجاری
 مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان در رشته های نگارگری، تشعیر و گل و مرغ قاجاری
 
جوائز:
 برگزیده ششمین دوسالانه نگارگری ایرانی در بخش نگارگری ۱۳۸۵
 تجلیل در همایش گنجینه های از یاد رفته فرهنگستان هنر ۱۳۸۶
 برگزیده جوان موفق و نخبه توسط معاون رئیس جمهور ۱۳۸۶
 برگزیده هشتمین دوسالانه نگارگری ایرانی در بخش طراحی نگارگری ۱۳۹۰
 برگزیده جشنواره بین المللی ارسیکا دانشگاه تبریز در بخش نگارگری ۱۳۹۷
گزیده آثار یا پژوهش ها

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.