لطفا کمی صبر کنید..

رنگ را بایست پدیده شمرد یا پدیدار؟ فیلسوفان هنر بر سر این مساله اتفاق نظر ندارند؛ برخی آن را از جنس پدیده شمرده و در تبیین آن رویکردی واقع‌گرایانه پیش می‌گیرند، در حالی که، برخی دیگر آن را از جنس پدیدار شمرده و در تبیین آن رویکردی واقع‌گریزانه پیش می‌گیرند. این میان، در هنر اسلامی که بنیانش نه واقع‌گرایانه یا واقع‌گریزانه بلکه واقع‌انگارانه است، بایست رنگ را با چه رویکردی تبیین کرد؟ اهمیت و ضرورت این مساله در چیست که اغلب حکماء و عرفای ما در این خصوص اثر مستقل تالیف کرده‌اند؟ این کارگاه در پی پاسخ دادن به پرسش‌هایی از همین دست است. در جلسه‌ی نخست آن رنگ در هنر غربی تبیین می‌شود – بر مبنای نظر نیوتن و گوته و کاندینسکی و … . در جلسه‌ی دوم سعی بر این خواهد بود که با یک روش‌شناسی درست تمامی تمهیدات لازم برای رنگ‌شناسی در هنر اسلامی مهیا شود. سپس، طی چهار جلسه‌ به تبیین رنگ نزد حکمای ایرانی-اسلامی پرداخته می‌شود و طی چهار جلسه‌ی دیگر به تبیین رنگ نزد عرفای ایرانی-اسلامی. روال عام این جلسات به طور توامان دانشگاهی و کارگاهی خواهد بود: ابتدا بنا بر نظریه‌ای حکمی یا عرفانی رنگ در نظر تبیین خواهد شد و سپس در عمل به رنگ‌شناسی در کالبد آثار هنری متفاوت پرداخته خواهد شد.    

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.