لطفا کمی صبر کنید..

دروس ضروری اسطوره‌شناسی را می‌توان مواردی چون منبع‌شناسی و روایت‌شناسی و روش‌شناسی و از این دست برشمرد، اما، عمده‌ی اسطوره‌شناسان بر آن هستند که دروسی بینا‌رشته‌ای چون اسطوره-باستان‌شناسی و اسطوره-جامعه‌شناسی و روان-اسطوره‌شناسی و از این دست هم در تکمیل این نحو از دانایی نقشی به سزا ایفا می‌کنند. این میان، به زعم همه‌ی اسطوره‌شناسان تحصیل در چند و چون رابطه‌ی اسطوره و فلسفه را در یک کلمه می‌توان زیرایستای این دانش خواند؛ از سر تصادف نیست که نزدیک به دوسوم از اسطوره‌شناسان صاحب‌ سبک فیلسوف هستند و بیش از دوسوم از روش‌های اسطوره‌شناسی – اسطوره‌شناسی تمثیلی، اسطوره‌شناسی طبیعی، اسطوره‌شناسی تحلیلی، … – در اساس و اصول به اصطلاح فلسفی. سلسله کارگاه‌های اسطوره و فلسفه از همین راه دقیقاً به همین امر می‌پردازد، و نخستین دور آن به تبیین رابطه‌ی اسطوره با فلسفه‌ی افلاطون اختصاص یافته است. این کارگاه چهار هدف روشن دارد: تشخیص روایت‌های اسطوره‌ای در رساله‌های افلاطون و رابطه‌ی آنها با مضمون رساله‌ها و به تبع این نیل به نحوی اسطوره‌شناسی تحلیلی، تبیین تعبیر افلاطون از روایت‌های اسطوره‌ای مذکور، تحلیل طرح و پیرنگ اسطوره‌ای رساله‌های افلاطون در حکم روایت‌های اسطوره‌ای، و تبیین مقام ‌و موقعیت اسطوره‌ و اسطوره‌شناسی در حکمت ‌تمثیلی و به ‌تبع ‌این نیل به ‌نحوی اسطوره‌شناسی ‌تمثیلی.

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.