لطفا کمی صبر کنید..

نگاره خوانی یک طرح پژوهشی است  که در پی آن است که در جهت رفع ضعف نظری هنرجویان ، بویژه در حیطه ی هنر های ملی ، از سویی به مفهوم دانشگاهی آن و از سوی دیگر به مفهوم کارگاهی آن ، به اشاعه ی نظریه ها و روش هایی بپردازد که در خوانش آثار هنری از طرف متخصصان امر بسیار کارآمد خوانده میشود. بدین منظور در ترم شانزدهم  این طرح ، نگاره های از نسخه های فالنامه  طبق سرفصل اعلامی به روش های متناسب با هر نگاره خوانده می شود. 

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.