لطفا کمی صبر کنید..

موسسه کتاب آرایی ایرانی

موسسـه فرهنگـی هنـری کتاب آرایـی ایرانی در سـال ۱۳۹۴ بـا هدف احیاء سـنت کتـاب آرایی (تولیـد نسـخه و مرقع خطـی) و هنرهـای مرتبط بـا آن (خوشنویسـی، نگارگری، تذهیب، تشـعیر، تجلیـد و گل و مـرغ) بـا دریافت مجوز رسـمی از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و شـماره ثبت ۳۶۰۲۸ آغـاز بـه کار کرد. فعالیت اصلی موسسه در زمینه ی انجام نسخه و مرقع خطی، در قالب کارگاه کتاب آرایی است . فعالیت های دیگر موسسه در زمینه ی آموزش هنرهای کتاب آرایی، انتشار کتاب های حوزه ی هنر و ادبیات، پژوهش در هنرهای کتاب آرایی، برگزاری نشست های تخصصی هنر، تذهیب آثار خوشنویسی، مرمت آثار و نسخ خطی، فهرست نویسی نسخ خطی و برگزاری نمایشگاه های مرتبط با هنرهای کتاب آرایی در قالب نگارخانه ی لاجورد است. هیات مؤسس، استادان و هنرمندان: اردشیر مجرد تاکستانی، روح الله جهان بین، رضا مدنی دورباش و حسن محمدی هستند و مدیر عاملی مؤسسه به عهده ی حسن محمدی است. موسسه در راستای اهداف و فعالیت های خود سعی دارد از راهنمایی، مشارکت و کمک هنرمندان و پژوهشگران بنام عرصه ی کتاب آرایی بهره مند شود.

مجوزهای موسسه کتاب آرایی ایرانی:

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.