لطفا کمی صبر کنید..

فهرست نویسی نسخه های خطی

در راستای طرح ساماندهی (فهرست نویسی، ورود اطلاعات، اصلاح خروجی) نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از آبان ماه سال 1395 تا مرداد ماه 1401 در مجموع 15500 عنوان از نسخ و مرقعات این سازمان در قالب 5 قرارداد توسط فهرست نویسان موسسه کتاب آرایی ایرانی، فهرست نویسی و منتشر شده است.  

اسامی همکاران فهرست نویس:

  • سفانه زمان زاده طالخونچه
  • حمزه مرادی بهرام
  • شهرام سعیدی مهر
  • علی معظمی
  • جواد ابراهیمی ارمی
  • پریسا عرب
  • فاطمه غلام علیشاهی
  • اکرم مسعودی

نشانی: تهران، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، شماره 29
کدپستی: 1416894831
شماره تماس: 02166405663، 02166175711
نمابر: 02166405665
تلفن همراه: 09217128917
لوازم هنر شنگرف: 09022564496

موسسه کتاب آرایی ایرانی
گالری لاجورد
نشر
فروشگاه شنگرف

طراحی شده توسط تیم مدیفا، استفاده از کلیه مطالب سایت فقط با کسب مجوز کتبی از موسسه کتاب آرایی ایرانی قابل استفاده است.